Skip to content

Privacy & cookies

  Deze webapplicatie verzamelt persoonlijke gegevens van de bezoekers.

  Gegevensbeheerder en eigenaar
  ADF & Partners – Largo Augusto, 7, 20122 Milaan, Italië, 

  Het soort gegevens dat verzameld wordt
  Onder het soort gegevens dat verzameld wordt door deze applicatie of door derden, vallen: cookies en gebruikersgegevens. Andere persoonlijke data die verzameld worden staan beschreven in andere onderdelen van dit privacy beleid of d.m.v. een specifieke uitleg waar de gegevens verzameld worden. De persoonlijke gegevens kunnen zowel handmatig als automatisch beschikbaar worden gesteld door de gebruiker door gebruikmaking van deze applicatie. Gebruik van Cookies – of andere “volgtechnieken“ – door deze applicatie of door de eigenaar of derden die gebruik maken van deze applicatie, tenzij anders beschreven, dient om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren op te slaan, voor het enkele doel van het leveren van de service zoals gevraagd door de gebruiker. Indien bepaalde persoonlijke data niet gegeven wordt, maakt dat het wellicht onmogelijk wordt voor deze applicatie om alle services te bieden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke gegevens en gegevens verkregen van derden die zij publiceren of delen op deze website en bevestigen dat zij consensus hebben van derden om hun gegevens te versturen.
  Wijze en plaats van verwerken van de gegevens

  Methode van verwerking
  De Gegevensbeheerder verwerkt de gegevens van de gebruiker op een gedegen manier en zal de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, bewerking, of vernietiging van de gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met gebruikmaking van computers en/of IT middelen, volgens procedures van de organisatie en uitsluitend op een manier dat het doel dient zoals beschreven. In aanvulling hierop zijn in sommige gevallen de gegevens toegankelijk voor bepaalde aangestelde personen, die betrokken zijn bij het beheer van de website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, technisch beheer) of externe partijen (zoals beheerders van de website of e-mail, hosting providers, IT bedrijven, communicatiebureau’s) die door de eigenaar zijn aangewezen als gegevensbeheerders voor zover nodig. De lijst van deze derden partijen kan ten allen tijden opgevraagd worden bij de eigenaar.

  Plaats
  De gegevens worden verwerkt in het kantoor van de databeheerder en op andere plaatsen waar de betrokken partijen zijn gehuisvest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder.

  Retentietijd
  De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de service te kunnen leveren als gevraagd door de gebruiker, of beschreven bij het nut van de verzamelde gegevens in dit document, en de gebruiker kan altijd de databeheerder vragen de gegevens te verwijderen.

  Het nut van de verzamelde gegevens
  De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen de service te verlenen, en bovendien om de website statistieken bij te kunnen houden.
  In de verschillende onderdelen van dit document wordt beschreven hoe de persoonlijke gegevens gebruikt worden voor verschillende doelen.

  Gedetailleerde informatie over het verwerken van persoonlijke gegevens
  Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende services:

      •    Google Analytics
  Deze service maakt het voor de eigenaar mogelijk om de statistieken van website bezoekers en hun gedrag te monitoren. Google Analytics is een website statistieken service die ter beschikking wordt gesteld door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om bij te houden en te onderzoeken hoe deze applicatie gebruikt wordt, om rapporten te maken en te delen met andere Google services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen op haar eigen advertentie netwerk. Deze integratie van het Google Analytics anonimiseert uw IP adres door de gebruikers IP adressen in te korten in deelnemende staten in de EU of in andere gecontracteerde staten m.b.t. de overeenkomst die in de EU van toepassing is. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP adres naar de Google server worden gestuurd en worden ingekort in de VS.
  Persoonlijke gegevens die worden verzameld zijn cookies en gebruikersgegevens.

  Gerechtelijke stappen
  De gegevens van de gebruiker mogen worden gebruikt door de eigenaar voor het nemen van gerechtelijke stappen die resulteren uit onrechtmatig gebruik van deze applicatie of de gerelateerde services. De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat de gebruikersbeheerder niet verplicht is om persoonlijke gegevens bekend te maken op verzoek van autoriteiten.

  Aanvullende informatie over de gebruiker’s Persoonlijke gegevens
  In aanvulling op de informatie in dit privacy beleid, kan deze applicatie de gebruiker aanvullende informatie verschaffen over specifieke services of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op verzoek.

  Systeemlog bestanden en onderhoud
  Voor operationele en onderhoudsdoelen, kan het zijn dat deze applicatie of andere services bestanden verzamelen die interactie met deze applicatie opslaan (System logs) of voor deze doelen gebruik maken van andere persoonlijke gegevens (zoals IP adressen).

  Informatie die niet is beschreven in dit privacy beleid
  Meer gedetailleerde informatie betreffende de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens kunnen verkregen worden bij de Gegevensbeheerder. U kunt de contactgegevens vinden aan het begin van dit document.

  De rechten van de gebruiker
  Gebruikers hebben het recht om ten alle tijde te weten of hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en kunnen de gegevensbeheerder vragen welke gegevens zijn opgeslagen, waar deze gegevens zich bevinden, de correctheid te verifiëren of te vragen om deze aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of om te zetten in een anoniem formaat of om te voorkomen dat gegevens onrechtmatig worden opgeslagen, alsmede zich te verzetten tegen de behandeling van hun gegevens voor alle legitieme redenen. Verzoeken dienen te worden gestuurd aan de Gegevensbeheerder gebruik makend van de contact gegevens zoals bovenaan dit document vermeld. Deze applicatie ondersteunt niet de “niet volgen” instelling. Om te bepalen of een van de diensten van derden die gebruikt worden de “niet volgen” instelling ondersteunt, leest u hun eigen privacybeleid.

  Wijzigingen in dit privacybeleid
  De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door middel van een kennisgeving aan haar gebruikers op deze pagina. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren op de datum van de laatste wijzigingen zoals onderaan op deze pagina vermeld. Als een gebruiker bezwaar heeft tegen een van de wijzigingen in het beleid, dan moet de gebruiker niet langer gebruik maken van deze applicatie en kan de Gegevensbeheerder verzoeken zijn persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het op dat moment geldende privacy beleid van toepassing voor alle Persoonsgegevens die de verantwoordelijke heeft van de gebruikers.