Ga naar de inhoud

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling versterkt de controles op Start-ups en MKB’s.

  Sinds dit jaar voorziet het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling twee vormen van controle op innovatieve Start-ups en MKB’s.

  De Kamer van Koophandel moet zowel direct na inschrijving (dit is de z.g. preventieve controle) als erna, zolang de vennootschap in het aan haar speciaal bestemde register bestaat, (dit is de z.g. dynamische controle) de Start-ups en de MKB’s controleren.


  Met ministeriële brief 3696/C, 14.02.2017 maakt het Ministerie duidelijk op welke wijze de controles op de bestaansvereisten voor innovatieve Start-ups gevoerd moeten worden.

  Een Start-up moet namelijk:

  • een vennootschap zijn die niet genoteerd is op een gereglementeerde markt; 
  • niet langer dan 60 maanden bestaan; 
  • een jaar productie onder de 5 miljoen Euro hebben; 
  • geen winst distribueren; 
  • een zetel in Italië hebben, het zij een hoofdzetel het zij een operatieve zetel, met hoofdzetel in ander EU-land. 
  • een hoog gehalte van technologische activiteit uit oefenen. Om deze vereiste te controleren zal de Kamer van Koophandel zich moeten houden aan wat door de Start-up zelf verklaard is bij inschrijving ofwel kan de KvK raad het e.e.a. aan het Ministerie vragen.; 
  • aan twee van de drie alternatieve vereisten voldoen. (1. Minstens 15% van het bedrag waarde-kosten van de productie investeren in Onderzoek & Ontwikkeling; 2. Minstens 1/3 van het personeel is hooggekwalificeerd ofwel minstens 2/3 heeft een universitaire opleiding; 3. Bedrijfsactiviteit is in kader van een brevet/uitvinding of dergelijke.) 

  Pas na deze eerste controle van de Kamer van Koophandel, worden de overige elementen, die door het bedrijf zelf aangeduid moeten worden bij inschrijving nagekeken.

  Start-ups worden zo tijdens de z.g. dynamische controle bijvoorbeeld op hun levensduur onderzocht aangezien deze niet langer dan 60 maanden mag zijn vanaf het moment van inschrijving.

  De MKB’s moeten elk jaar een certificaat van hun jaarrekening voorleggen. Vanaf het moment dat het MKB ingeschreven is in het speciaal register van de KvK, krijgt dit document de waarde van een officieel certificaat, en moet dan conform D. Lgs. 39/2010 (Uitvoering van Richtlijn 2006/43 / EG) zijn. Dit betreft zowel de benoeming van de auditor, als alle nodige formaliteiten omtrent de goedkeuring van de jaarrekening door de aandeelhoudersvergadering.

  Beide, Start-ups en MKB’s, moeten elk jaar getoetst worden op het behoud van de vereisten. De Italiaanse wetgever heeft deze procedure meermaals vereenvoudigd. Zo kan vanaf juli 2016 dit soort bedrijven opgericht worden zonder notariële akte, door het invullen van een voorgedrukt model. Daarboven kunnen verscheidene aktes ook in telematische vorm opgesteld en aan de KvK opgestuurd worden.

  Nu kunnen ook wijzigingen aan het statuut ingevuld worden op formulieren van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, en elektronisch ondertekend en telematisch opgestuurd worden. Bij deze procedure, moet zowel de voorzitter van de aandeelhoudersverzameling als elke partner van het bedrijf, deze aktes elektronisch ondertekenen. Het bedrijf heeft na de aandeelhoudersverzameling 30 dagen de tijd om dergelijk document aan de KvK voor te leggen.