Nieuws

Hieronder vindt u het laatste nieuws van ADF & Partners.

Advocaten in quarantaine

Advocaten in quarantaine: netjes aansluiten in Milaan.
Lees meer...

Pizza bakkers? Moederskindjes?

Beëindigingsvergoeding onder Italiaans recht

Trattamento di Fine Rapporto

Bij elke Nederlandse ondernemer die te maken krijgt met Italiaanse boekhouding en/of arbeidsrecht komt deze vraag op. Begrijpelijk aangezien het Nederlands recht geen gelijksoortig rechtsfiguur kent.

Lees meer...

Het openen van een vestiging in Italië

Hoe werkt dat in Italië?

Als een ondernemer geregeld zaken doet in een bepaald land zal vroeg of laat de vraag zich voordoen of het verstandig is daar een vestiging te openen. Hoe werkt dat in Italië?

Grotere ondernemingen zijn vaak geneigd een vennootschap naar Italiaans recht op te richten (een dochteronderneming) om aansprakelijkheid te beperken of om imagotechnische redenen.

Lees meer...

Forfaitaire BTW-regeling

Wat gaat er veranderen in 2017?

De Forfaitaire BTW-regeling is voor het eerst ingevoerd in 2015 met de stabiliteitswet (art. 1, lid 54 tot 89, Begroting 2015). Het betreft een regeling die van toepassing is op natuurlijke personen die een onderneming drijven of zelfstandig ondernemer zijn (inclusief de ‘professionals’), die aan bepaalde voorwaarden voldoen en inkomsten declareren “onder een bepaald bedrag, afhankelijk van het soort ondernemerschap”.

Lees meer...

De nieuwe Europese verordening betreffend de privacy van persoonsgegevens: De hoofdpunten.

Met de nieuwe Europese Verordening 2016/679 staat de verwerking van persoonsgegevens in de Europese Unie voor een “revolutie”.

Uiterlijk 25 mei 2018 zullen bedrijven en vennootschappen zich moeten hebben aangepast aan de nieuwe privacy wet.

Wij geven u hier een korte beschrijving van de hoofdpunten.

Lees meer...

Het Italiaans Hof van Cassatie vindt de Amerikaanse punitive damages toepasbaar

In Common-Law-rechtstelsels kan een rechter je veroordelen niet enkel tot vergoeding van directe schade, maar ook tot een additionele schadevergoeding; de zogenaamde punitive damages.

Dit is mogelijk wanneer de schade uit opzet of grove nalatigheid volgt.

Lees meer...

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling versterkt de controles op Start-ups en MKB’s.

Sinds dit jaar voorziet het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling twee vormen van controle op innovatieve Start-ups en MKB’s.

De Kamer van Koophandel moet zowel direct na inschrijving (dit is de z.g. preventieve controle) als erna, zolang de vennootschap in het aan haar speciaal bestemde register bestaat, (dit is de z.g. dynamische controle) de Start-ups en de MKB’s controleren.

Lees meer...

Innovatieve Start-up vennootschappen zijn in 2016 met 40% toegenomen.

Volgens het rapport van het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling over de Start-up Act, zijn er in 2016 40% meer innovatieve Start-ups opgericht dan het jaar voordien.

Het gaat namelijk over 5.942 vennootschappen, wat weer 160% meer is tegenover 2014.

Dit is een duidelijk teken dat het nationale beleid ter bevordering van Start-ups effectief positieve invloed heeft.

Lees meer...

Import-export: Lombardije staat aan de top van de handel tussen Italië en Nederland

Nederland behoort tot de zeven belangrijkste exporteurs ter wereld, waarbij de Italiaanse markt een aanmerkelijke rol speelt. De cijfers spreken voor zich.

In 2015 heeft Nederland goederen ter waarde van 17,5 miljard Euro naar Italië geëxporteerd, terwijl Italië in hetzelfde jaar goederen voor 9 miljard Euro aan Nederland leverde. In 2016 bedroeg de bilaterale handel tussen Italië en Nederland bijna 33 miljard €.

Lees meer...

De stand van openbare werken in Italië

Lees het artikel van 22 februari in Mr.

Lees meer...